Netwerk Jouw Nijmegen is het jongeren vrijwilligersnetwerk van de stad. Jonge Nijmegenaren zetten zich vrijwillig in voor stadsgenoten die hulp en netwerk nodig hebben. Het doel van Netwerk Jouw Nijmegen is tweeledig. Ten eerste willen wij jongeren inspireren om hun medemens te helpen waar nodig. Ten tweede willen wij dat iedereen mee kan doen in een veranderende maatschappij waar mensen steeds vaker op hun eigen netwerk zijn aangewezen. Ook bedrijven hebben een rol in deze nieuwe maatschappij en nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid door onder andere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een samenwerking met Netwerk Jouw Nijmegen is geen eenrichtingsverkeer, het is een echte samenwerking waarbij we kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

Geef jouw medewerkers een goed gevoel

Wanneer uw bedrijf sponsor is van Netwerk Jouw Nijmegen krijgen uw medewerkers de kans om te ontdekken hoe het is om iemand te helpen. In overleg zullen we een mooi project uitzoeken waarbij uw medewerkers andere stadsbewoners helpen. Denk bijvoorbeeld aan een klusmiddag in een verzorgingstehuis of een middag een tuin opknappen bij iemand die dit zelf niet meer kan.

Een concrete invulling van MVO beleid

Netwerk Jouw Nijmegen biedt bedrijven een concrete manier om het MVO beleid uit te voeren. Met de steun van uw bedrijf kunnen wij weer meer Nijmegenaren helpen die een klein sociaal netwerk hebben. Wij houden u op de hoogte van de projecten die wij kunnen doen dankzij uw steun. Elk jaar wordt u uitgenodigd voor een bijeenkomt waarbij we vieren wat wij dit jaar hebben bereikt.

 

Heeft jouw bedrijf interesse om bij te dragen aan ons netwerk?

Neem direct contact met ons op:

Info@jouwnijmegen.nl of 06-44159986