NLdoet dag 10 maart een enorm succes!!

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart was het NL-Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Netwerk Jouw Nijmegen sloot daarbij aan met het project ‘Oog voor Elkaar’. Bij ‘Oog voor Elkaar’ worden bewoners geholpen met kleine klusjes. Bijvoorbeeld het ophangen van een lamp of schoonmaken van een balkon. Veelal is dit bij bewoners die hier door lichamelijke klachten of ouderdom niet aan toe komen. Naast dat bewoners praktisch worden geholpen staat vooral de ontmoeting centraal, tussen de jongeren en bewoners, maar vooral ook tussen bewoners onderling. De ontmoeting wordt gecreëerd beneden aan de flat door middel van de pipowagen van de gemeente Nijmegen. Er is koffie en thee en door banken en tafels wordt er een gezellig tafereeltje neer gezet.

Netwerk Jouw Nijmegen is het jongerenvrijwilligersnetwerk dat hulpbehoevenden en bewoners met weinig netwerk ondersteunt. Zo bouwen ze mee aan een stad waarin iedereen mee kan doen en geven ze de huidige generatie jongeren mee hoe belangrijk en leuk het is om je voor de ander in te zetten. Nl-doet is voor het netwerk de uitgelezen kans om nieuwe vrijwilligers te betrekken bij het werk dat zij doen.

Door het mooie weer was het een gezellige drukte bij het koffie drinken, Raldy en Henk van de bewonerscommissie spraken bewoners aan en nodigde ze uit voor een bakje koffie. 8 adressen hadden zich aangemeld voor hulp, maar gaande weg zijn er ook andere bewoners geholpen. Met ramenlappen, hout verslepen en een kapotte rollator kwam mee naar beneden voor een opknapbeurt. 15 enthousiaste jongeren hebben zich 3 uur lang ingezet voor de bewoners en de reacties waren erg positief.