Ons verhaal

Medio 2015 kregen wij de droom om in Nijmegen een jongeren vrijwilligersnetwerk op te zetten. We zijn het gesprek aangegaan met verschillende maatschappelijke organisaties in Nijmegen en constateerden dat er echt behoefte was aan dit netwerk. Vele maatschappelijke organisaties hebben met ons samengewerkt om het netwerk van de grond te krijgen. Een jaar van hard werken later was Netwerk Jouw Nijmegen een officieel een feit; op 1 April 2017 konden wij onze deuren openen en hadden wij genoeg middelen om twee netwerkcoördinatoren in dienst te nemen. Netwerk Jouw Nijmegen draait nu enkele jaren en weet de verbinding te leggen tussen jongeren die graag iemand willen helpen en mensen die graag ondersteuning zouden willen hebben.

Impact in Nijmegen

Netwerk Jouw Nijmegen is een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan mensen die weinig of geen netwerk hebben. Netwerk Jouw Nijmegen richt zich speciaal op jongeren die in de gemeente Nijmegen wonen en alleen of samen met anderen iets voor (kwetsbare) mensen willen betekenen.

Tientallen jongeren zetten zich in via Netwerk Jouw Nijmegen. Ze gaan waardevolle relaties aan met mensen die zelf niet (meer) in staat zijn om zelfstandig voor zichzelf en hun omgeving te zorgen.  Zo bieden zij netwerk aan mensen die zelf  geen of weinig netwerk hebben. Dit doen wij in samenwerking met diverse maatschappelijk organisaties in de gemeente Nijmegen.

Omgang met persoonsgegevens

Netwerk Jouw Nijmegen heeft vastgelegd hoe er met persoonsgegevens omgegaan wordt. De persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor activiteiten die vallen onder het netwerk en worden niet zonder toestemming van betrokkene met derden gedeeld tenzij dat van overheidswege noodzakelijk is.

Voor informatie betreffende opgeslagen persoonsgegevens, aanpassing of verwijdering kunt u dat laten weten via info@jouwnijmegen.nl

Jaarverslag 2016

Lees hier het jaarverslag van 2016.

Jaarverslag 2017

Lees hier het jaarverslag van 2017.

Beleidsplan Jouw Nijmegen

Lees hier het beleidsplan

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen